Your browser is not up to date and is not able to run this publication.
Learn more

97

GRÖNT: Med stor sannolikhet säkert. GULT: Kan användas efter noggrant övervägande. *Under folatsubstitution 2,5 mg/dag. Sulfasalazindosen bör vara ≤ 2 g/dygn. **Vid högdos prednisolon samt azatioprin: Amning innan tablettintag eller 4 h efter intag. Initial bröstmjölk kan övervägas att pumpas ut vid amning efter tablettintag. 1 Mesalazin säker upp till 3 g/dygn. 2 Ej långvarig/kontinuerlig behandling. 3 Efter 3 dagars behandling bör samråd ske med obstetriker. ***Tiopuriner bör ej nyinsättas under graviditet. ****Amningsrekommendationerna gäller ej prematura barn.

Tabell 17. IBD-behandling vid graviditet och amning

FÖRSTA TRIMESTERN TREDJE TRIMESTERN AMNING**** 5-ASA1 5-ASA1 5-ASA sulfasalazin* sulfasalazin* sulfasalazin prednisolon prednisolon prednisolon** azatioprin*** azatioprin*** azatioprin** 6-merkaptopurin*** 6-merkaptopurin*** 6-merkaptopurin** budesonid budesonid budesonid adalimumab adalimumab infliximab infliximab golimumab golimumab metronidazol2 metronidazol2 ciprofloxacin2 ciprofloxacin2 betametason loperamid kolestyramin kolestyramin kolestyramin

FÖRSTA TRIMESTERN TREDJE TRIMESTERN AMNING betametason3 betametason3 adalimumab infliximab golimumab metronidazol2 ciprofloxacin2 ustekinumab ustekinumab ustekinumab vedolizumab vedolizumab vedolizumab

FÖRSTA TRIMESTERN TREDJE TRIMESTERN AMNING loperamid loperamid tofacitinib tofacitinib tofacitinib

FÖRSTA TRIMESTERN TREDJE TRIMESTERN AMNING metotrexat metotrexat metotrexat

För ytterligare information, se SGF:s riktlinjer: (https://svenskgastroenterologi.se/riktlinjer/)

ORANGE: Bör undvikas. RÖTT: Kontraindicerad.