Your browser is not up to date and is not able to run this publication.
Learn more

82

Postoperativ recidivförebyggande medicinsk behandling Flera stora studier har undersökt värdet av postoperativt given långtidsbehandling med 5-ASA men entydiga resultat från kontrollerade studier som stöder en allmän strategi med detta förfaringssätt föreligger inte ännu. Det kan vara befogat att överväga recidivförebyggande behandling i vissa högriskgrupper, t. ex. patienter med täta upprepade post-operativa recidiv eller vid annan komplikation såsom kronisk blödning. Långtidsbehandling med azatioprin/6- MP är effektivt som profylax efter resektion, liksom direkt postoperativ behandling med per oral metronidazol i tre mån- ader. För de svårast sjuka patienterna (flera resektioner, täta recidiv) blir biologisk underhållsbehandling ofta nödvändig.

Komplikationer till CD Perianal CD Perianala abscesser och fistlar är vanliga komplikationer till CD och ses hos 30 50 % av patienterna. CD bör uteslutas vid komplicerade och/eller återkommande perianala fistlar hos icke-IBD-patient eftersom upp till 45 % av CD debu- terar som perianal sjukdom. Perianal CD kräver många gånger multidisciplinär bedömning med gastroenterolog, kolorektalkirurg och radiolog, Behandling består av seton, antibiotika, immunomodulering och anti-TNF-behandling med målsättningen att minimera symptomen och bevara kontinensen.