Your browser is not up to date and is not able to run this publication.
Learn more

IBD-handboken utgavs för första gången för drygt 20 år sedan och detta är den 7:e upplagan.

Boken är tänkt att vara en enkel och lättillgänglig handbok för läkare och sjuksköterskor som arbetar med IBD i den kliniska vardagen.

Om författarna: Michael Eberhardson är Docent vid Karolinska Institutet med särskilt intresse för immunologisk diagnostik och behandling vid IBD. Han har tidigare tjänstgjort vid Uppsala Akademiska Sjukhus och Södersjukhuset och är nu verksam vid Karolinska Universitetssjukhuset. Förutom att delta i utvecklingen av nya IBD-behandlingar samarbetar Michael med kollegor på Klinisk Immunologi för att ta fram metoder för immunologisk monitorering av IBD-patienter. Michael är medlem i styrelsen för SOIBD (Swedish Organization for the Study of IBD).

Robert Löfberg är Professor vid Karolinska Institutet sedan 2003, och blev specialist i invärtes medicin/medicinsk gas- troenterologi 1985/86. Hans kliniska forskning har framför allt behandlat endoskopisk övervakning vid långvarig IBD, epidemiologi, samt nya behandlingsstrategier. Han har tjänst- gjort vid Södersjukhuset och Huddinge Universitetssjukhus. I början av 2000-talet startade han en specialenhet för IBD som senare kom att bli en del av Stockholm Gastro Center vid Sophiahemmet. Han har publicerat drygt 130 orginal- arbeten samt ett hundratal översiktsartiklar och bokkapitel. Han har varit ordförande i SOIBD under en tioårsperiod.

© Copyright 2019 Michael Eberhardson, Robert Löfberg och Ferring Läkemedel AB