Your browser is not up to date and is not able to run this publication.
Learn more

16

Symptom/fynd UC CD Diarré (frekvent, lös avföring) + + +* + + Blod per rektum + + + + Slem/pus per rektum + + + + Buksmärtor (+) + + Tenesmer (fr.a. vänster fossa) + + + Feber (+)** + +*** Viktnedgång + + + Perianala besvär (+) + + + Fistlar + + Utfyllnad/resistens i höger fossa + +

+ + + = typiskt fynd + + = vanligt + = förekommer (+) = ovanligt = förekommer ej

* Obs! Obstipation kan förekomma vid proktit. ** Vanligen endast i samband med svårt skov. *** Subfebrilitet vanligt, liksom korta febertoppar.

Tabell 2. Klinisk differentialdiagnostik av IBD

IBD. Smygande debut, långvariga besvär eller fluktuerande förlopp i kombination med extraintestinala manifestationer (se sidan 88) talar för IBD och mot infektion, som många gånger är den svåraste differentialdiagnosen vid diarré. IBD-hereditet, rökvanor (icke-/ex-rökare vs storrökare), tidigare sjukdomar (oklara diarrébesvär, tidigare analfistlar, ledbesvär, appendicit) kan alla vara viktiga pusselbitar vid diagnos, tillsammans med fynd vid ett noggrant status (inklusive hudkostym, ögon och leder) med särskild vikt på bukstatus (palpabel resistens), inspektion anogenitalt (fistel, indurering, missfärgning), per-rektum-palpation (ömhet, smärta, perianala flikar, fissur, abscess eller fistel).