Your browser is not up to date and is not able to run this publication.
Learn more

32

Det första skovet utvecklas ofta långsamt (ca 80 %) under ett par veckor/månader, men mer akut insjuknande förekommer hos cirka 20 % och skovet är då ofta all- varligare. Snabbt insatt anti-inflammatorisk behandling häver skovet hos 70 90 % beroende på svårighetsgrad och utbredning. Utan underhållsbehandling recidiverar 70 80 % av patienterna inom ett års tid. Patienter med distal utbredning initialt löper 10 20 % risk att utveckla en mer utbredd kolit under den följande 10-års perioden. Sjukdomsaktiviteten är vanligen mest uttalad under de första sjukdomsåren.

Figur 2. UC under de första 10 åren (modifierad från Solberg et al. 2009) enligt patientens egen uppskattning i ett stort patientmaterial från Norge.3

10 år

10 år10 år

10 år

55 %

6 % 1 %

37 %

0

0 0

0

Förlopp