Your browser is not up to date and is not able to run this publication.
Learn more

40

10 år

10 år10 år

10 år

45 %

19 % 3 %

32 %

0

0 0

0 10 år

10 år10 år

10 år

45 %

19 % 3 %

32 %

0

0 0

0

Förlopp Initialt är förloppet ofta smygande med enbart lättare, ofta subtila besvär. Tiden från symptomdebut till diagnos kan uppgå till flera år (i genomsnitt ca sex månader). CD går oftast med attacker av ökad aktivitet s.k. skov blandat med perioder då sjukdomen är lugnare eller ibland nästan helt utan symptom. Upp till var femte patient har mer eller min- dre kontinuerliga besvär. Figur 3 visar naturalförloppet i en grupp CD-patienter som har följts i Norge (Ibsen-studien) under tidigt 90-tal, d.v.s. före utbredd användning av azatio- prin och innan biologisk behandling introducerades.

Utbredning ileit och ileocekal crohn (40 %) Den vanligaste CD-lokalisationen är ileocekal eller ileal då patienten inte sällan har en palpabel resistens i höger fossa.

Figur 3. Förloppstyper av CD under de första 10 åren enligt patientens egen uppskattning i ett stort patientmaterial från Norge.7