Your browser is not up to date and is not able to run this publication.
Learn more

18

UC CD A. Slemhinna: kärlteckning distorderad/utsuddad ofta bibehållen

hyperemi diffus fläckvis

ytstruktur granulerad kullerstensmönster

spontanblödning förekommer ovanligt

B. Ulcerationer: minimala, i senstadier aftösa sår (tidigt), större ytliga, samman- linjära, oregelbundna,

flytande slingriga, djupa sår (sent)

C. Inflammatoriska polyper: förekommer vanligt D. Lumeninskränkning: ovanlig* strikturer förekommer* E. Skip lesions : i princip ej vanligt F. Utbredning: kontinuerlig, segmentell rektum > cekum**

G. Rektumengagemang: nästan alltid*** hos ca 10 %

H. Ileocekalvalveln: öppen vid total kolit ofta förträngd I. Terminala ileum: back-wash ileit primär lokalisation

* Uteslut alltid cancer vid kolonstriktur.

** Observera att lokalbehandling kan ge utläkning i rektum men kvarstående inflammation proximalt. A, B samt E-G viktigast för differentialdiagnostik. Se även omslagets insidor längst bak.

*** Vid primär skleroserande cholangit (PSC, se sidan 90) ses ibland rektumsparande ulcerös kolit.

Tabell 3. Endoskopiska fynd vid IBD

Biopsitagning för histopatologisk bedömning är essentiell vid IBD-diagnostiken och bör alltid göras redan vid en initial rektoskopi. PAD kan ge god vägledning för differen- tialdiagnostik både mellan IBD och självbegränsande kolit/ infektion (t.ex. med campylobacter eller salmonella). Tecken