Your browser is not up to date and is not able to run this publication.
Learn more

20

Bild 3. Diffus inflammation vid CD med början till djupare ulcerationer.

Bild 2. CD. Spridda afte-liknande mm-stora ulcerationer med kraftigt uttalad rodnad i randzonen mot en i övrigt blek slemhinna.

Förberedelse med klara drycker 12 24 h före undersök- ningen är oftast tillräcklig rengöring. Det troligen bästa medlet för tarmförberedelser inför koloskopi är Laxabon® (polyetylenglykol med salter, rekommenderad dos upp till 4 liter) i uppdelad dosering 2+2 liter före undersökning. Alternativt kan medel som Citrafleet® (natriumpikosulfat, citronsyra, magnesiumoxid), Movprep® (makrogol 3350, natriumsulfat, vattenfritt, natriumklorid, kaliumklorid, askorbinsyra, natriumaskorbat), Picoprep® (natriumpiko- sulfat, citronsyra, magnesiumoxid), Vistaprep® (makrogol 3350, natriumklorid, natriumvätekarbonat, kaliumklorid) och Phosphoral® (natriumdivätefosfatdihydrat, dinatrium- fosfatdodekahydrat) användas i avsaknad av hjärt/njursjuk- dom. Kontraströntgen av kolon/rektum görs numera sällan tack vare god tillgång på endoskopi med högupplösande,