Your browser is not up to date and is not able to run this publication.
Learn more

47

immunsuppression. Det kan många gånger vara utmanande att intensifiera behandlingen på grundval av endoskopisk bild när patienten är kliniskt symptomfri. Se tabell 15 för behandlingsmål.

Medicinsk behandling av UC Den akuta medicinska behandlingen syftar till att med anti- inflammatoriska preparat minska aktiviteten av koliten, att uppnå symptomfrihet och i bästa fall även komplett endo- skopisk remission. Den medicinska behandlingsarsenalen vid akut UC utgörs huvudsakligen av aminosalicylater samt glukokortikosteroider (GCS).

Tillgängliga läkemedel vid UC 1. 5-Aminosalicylat Sulfasalazin (Salazopyrin®, SASP)) är en förening mellan 5-amino-salicylsyra (5-ASA) och sulfapyridin med en azo- brygga som spjälkas av bakterier när substansen når cekum. 5-ASA absorberas dåligt från kolon och utövar där en huvud- sakligen topikal antiinflammatorisk effekt.

Tabell 15. Behandlingsmål

1. Symptomreduktion 2. Uppnådd klinisk remission 3. Steroidfrihet 4. Långsiktigt bevarad steroidfri klinisk remission 5. Ej behov av sjukhusvård och kirurgi 6. Normaliserad livskvalitet 7. Slemhinneläkning 8. Histologisk läkning