Your browser is not up to date and is not able to run this publication.
Learn more

30

Klinik Ulcerös kolit (UC)

och proktit Ulcerös proktokolit (UC, ulcerös proktit, colitis/proktitis ulcerosa) är en kronisk inflammatorisk sjukdom som enga- gerar slemhinnan i enbart rektum (ulcerös proktit) eller rektum samt delar av eller hela kolon (ulcerös kolit). Inflammationen är kontinuerlig med början i rektum och med varierande utbredning proximalt i kolon. Inflamma- tionen drabbar företrädesvis mukosan men går djupare i tarmväggen vid uttalad eller fulminant kolit.

Symptom Kardinalsymptom är tunna, slem- och blodtillblandade frekventa tarmtömningar. Initialt ses ofta endast ringa blod men avföringen är lös. Många gånger innehåller tömning- arna bara slem och pus. Smärtsamma kramper i vänster fossa (tenesmer) med imperiösa trängningar som lättar efter defekation hör till bilden och i uttalade fall kan även anal inkontinens förekomma.

I svårare fall ses allmänpåverkan med feber, takykardi och buksmärta. Stora mängder blod i varje tarmtömning är också ett allvarligt tecken. Elektrolytrubbningar, de- hydrering och malnutrition kan ses i fulminanta fall men är numera sällsynt. Vid proktit domineras symptombilden av blod och slem per rektum, medan avföringens konsistens ej är särskilt påverkad. Proktitpatienter kan ibland besväras av obstipation snarare än diarré.