Your browser is not up to date and is not able to run this publication.
Learn more

48

De moderna sulfafria 5-ASA-preparaten frisätter 5-ASA (mesalazin) i kolon antingen genom s.k. slow release (Pentasa® där frisättningen från mikrogranulat börjar redan proximalt i tunntarmen, och även SaloFalk®) eller delayed release (Asacol® som har ett pH-känsligt skal). Olsalazine (Dipentum®) består av två 5-ASA-molekyler kopplade med en azobrygga och ger en liknande frisättningsprofil som den för sulfasalazin i kolon. Balsalazid (Colazid®) är mesalazin bundet med en azobrygga till en inert bärarmolekyl och spjälkas på liknande sätt som sulfasalazin och olsalazin. Mezavant® är det senaste 5-ASA-läkemedlet med ett så kallat multimatrixhölje (MMX) som innebär långsam utsöndring av mesalazin. Pentasa Sachet® som mikrogranulatformulering i dospåsar 2/4 g har varit föregångare i att kunna ges en gång per dag i akut skede eller som remissionsprofylax. Senare har flera andra 5-ASA läkemedel, som Salofalk®, Mezavant® och relativt nyligen Asacol® kommit med studier som visar god effekt vid administrering en gång per dag. Mesalazin- och olsalazinpreparat ger inga sulfarelaterade problem men andra biverkningar (allergiska reaktioner, hud- utslag) kan förekomma. Den vanligaste biverkningen för olsa- lazin är lösare avföring, ett problem som dock kan begränsas om preparatet dels successivt titreras upp till full dos och dels alltid tas efter måltid. Interstitiell nefrit har rapporterats vid behandling med alla 5-ASA-baserade läkemedel inklusive sulfazalasin. Andra men ovanliga biverkningar vid 5-ASA- behandling är pankreatit, pleurit, perikardit, dermatit, artrit och även i enstaka fall har kolit beskrivits. Den terapeutiska effekten av de sulfafria alternativen är i paritet med den för sulfasalazin.

Tabell 16. Salicylatbehandling vid UC För detaljerad information se www.fass.se