Your browser is not up to date and is not able to run this publication.
Learn more

33

Utbredning proktit (25 %) Inflammationen är begränsad till rektum upp till ca 15 cm från anus.

proktosigmoidit Inflammationen engagerar rektum och sigmoideum.

vänstersidig kolit Inflammationen engagerar rektum, sigmoideum och kolon descendens upp till vänster flexur.

distal kolit (55 %) Patienter med proktosigmoidit och vänstersidig kolit.

extensiv kolit (20 %) Inflammationen engagerar rektum och kolon i proximal riktning förbi vänster flexur.

total kolit (pankolit) Den svåraste formen då hela kolon samt rektum är afficierad.